BC Shuttlek

 Krimpen aan de Lek

Vereniging

Badmintonclub Shuttlek is opgericht op 1 oktober 1980. BC Shuttlek is een vereniging voor zowel competitiespelers als recreanten. Je kunt recreatief vrijspelen door middel van ons 'afhang systeem', en daarnaast kun je je opgegeven voor de competitie, georganiseerd door de Nederlandse Badminton Bond, waarbij je wekelijks training krijgt.

Bestuur

Bestuur

Naam

Telefoon

E-mail

Voorzitter

vacant


voorzitter@shuttlek.nl

Penningmeester

Daan van Haaster


penningmeester@shuttlek.nl

Secretaris

vacant


secretaris@shuttlek.nl

Voorzitter TC

vacant



Algemeen bestuurslid

Sharon Hagenaar



Algemeen bestuurslid

Stefan Vissenberg



Algemeen bestuurslid

vacant


redactie.shuttlek@gmail.com

Jeugd coördinator



vacant




Technische commissie

Naam

Telefoon

E-mail

Voorzitter




Vertegenwoordiger senioren

 



Materiaalbeheer

Alexander Gerats




Cas van Ooijen

Jeugdcommissie

Naam

Telefoon

E-mail

Algemeen lid

Sharon Hagenaar



Algemeen lid

Cas van Ooijen















Verenigingstrainers

Naam

Telefoon

E-mail

Trainer senioren

Andre Oedjaghir


trainer@shuttlek.nl

Trainer jeugd

Cas van Ooijen



trainer@shuttlek.nl


Algemeen

Naam

Telefoon

E-mail

Wedstrijdsecretaris

Anita Evengroen


wedstrijdsecretaris@shuttlek.nl

Ledensecretariaat



secretaris@shuttlek.nl

Redactie clubblad 'Druppel'

Daan van Haaster


redactie.shuttlek@gmail.com

Webmaster

Kees Barnhoorn en Maarten Lelieveld


webmaster@shuttlek.nl

Public relations