BC Shuttlek

 Krimpen aan de Lek

Lid worden?

Kom eerst gerust 2 keer spelen om te zien of het bevalt. Wil je daarna lid worden, dan kun je je inschrijven via het formulier dat bij onze secretaris verkrijgbaar is of hieronder kunt downloaden(noot : verouderd formulier, prijzen zijn niet correct) :

Inschrijfformulier
Inschrijfformulier.pdf (260.9KB)
Inschrijfformulier
Inschrijfformulier.pdf (260.9KB)


 

 Vervolgens ontvang je een factuur voor de contributie en het eenmalige inschrijfgeld. Verder vragen we van seniorleden een pasfoto zodat we een spelerspas kunnen maken, die in de kaartenbak in de sporthal is terug te vinden en waarmee je kan inhangen voor een baan.

Contributie

Contributie


Jaarcontributie (1x per jaar)

Termijnbetaling (2x per jaar)

Inschrijfgeld (éénmalig)

Senior Competitie

€ 230,00

€ 115,00

€ 7,00

Senior Recreant

€ 180,00

€ 90,00

€ 7,00

Jeugd Competitie

€ 190,00

€ 95,00

€ 7,00

Jeugd Recreant

€ 165,00

€ 82,50

€ 7,00


Extra Kosten:
Veren shuttles voor Najaarscompetitie

 40,00Voorjaarscompetitie

 35,00Voorjaarscompetitie met veren

€ 50,00
De termijnbetaling vindt plaats in september en in februari en is alleen mogelijk met automatische incasso.

Opzeggen

Het  lidmaatschap  loopt  van  1  augustus  tot  31  juli  het  jaar  daarop.  U  gaat  een  lidmaatschap  aan  voor  1  seizoen  en  wordt  telkens  stilzwijgend  verlengd.
Opzeggen voor het volgende seizoen is mogelijk tot en met 31 mei. Opzeggen is mogelijk door de penningmeester schriftelijk (of per e-mail) te informeren, waarna u een bevestiging ontvangt.